Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 
www.bip.gov.plbip.szpitalradziejow.pl
 
Jesteś tutaj: » Zamówienia publiczne » PN_03_2010 Dostawa Produktów i Wyrobów Farmaceutycznych do Apteki Szpitalnej
PN_03_2010 Dostawa Produktów i Wyrobów Farmaceutycznych do Apteki Szpitalnej Drukuj
Opublikował: Sławomir Kuligowski   
środa, 03 lutego 2010 08:17

Udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego PN-03/2010 na: "Dostawa Produktów i Wyrobów Farmaceutycznych do Apteki Szpitalnej" z dnia 03 lutego 2010 roku.

Dokumentacja postępowania:

Nazwa dokumentu

Treść dokumenty/       
plik do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu  Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich  2010/S 22-031023 z dnia 02 lutego 2010 roku
Ogłoszenie zostało wysłane do publikacji w dniu 28 stycznia 2010 roku.   

ogłoszenie o_zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia;   

siwz

formularz oferty

załącznik nr 1 do siwz

formularz cenowy

załącznik nr 2 do siwz

wzór umowy dostaw  

załącznik nr 3 do siwz.

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 4 do siwz

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

załącznik nr 5 do siwz

wykaz części zamówienia

załącznik nr 6 do siwz

zapytania i udzielone wyjaśnienia z dnia 16 lutego 2010 roku.  zapytania_wyjaśnienia
zapytania i udzielone wyjaśnienia z dnia 23 lutego 2010 roku  zapytania_wyjaśnienia_2
Sprostowanie odpowiedzi na pytanie 2 z dnia 23 lutego 2010 roku. W odpowiedzi na pytanie 2 z dnia 23 lutego 2010 roku dotyczącej Grupy 1 pozycji 7,  wystąpiła oczywista omyłka. Odpowiedź na pytanie 2 z dnia 23 lutego 2010 roku winna brzmieć : 200mg/1g a nie jak podano 100mg/1g.   treść

 

 Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 25 marca 2010 roku  informacja _o_wyborze oferty najkorzystniejszej
z dnia 25_03_2010
Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 25 marca 2010 14:25
 
 
     
     

Valid XHTML 1.0 Transitional    Poprawny CSS!

Odsłon : 474345
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Kontakt: metorg@pro.onet.pl