Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 
www.bip.gov.plbip.szpitalradziejow.pl
 
Jesteś tutaj: » Zamówienia publiczne » PN-13/2010 Usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej wraz z wydzierżawieniem .................
PN-13/2010 Usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej wraz z wydzierżawieniem ................. Drukuj
Opublikował: Sławomir Kuligowski   
czwartek, 15 lipca 2010 06:18

Udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (PN-13/2010) na usługi w zakresie  prania bielizny szpitalnej wraz z wydzierżawieniem wyposażenia i pomieszczeń pralni  z dnia 15 lipca  2010 roku.

Dokumentacja postępowania:

Nazwa dokumentu

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 14 lipca  2010 roku  pozycja       187341- 2010 

 

ogłoszenie_o_zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

siwz

Formularz oferty

załącznik_1_do_siwz.

 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

załącznik_2_do_siwz.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

załącznik_3_do_siwz.

Wzór umowy usług

załącznik_4_do_siwz.

Wzór umowy dzierżawy pomieszczeń i urządzeń pralni

załącznik_5_do_siwz.

Wykaz  wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług

załącznik_6_do_siwz.

Spis bielizny

załącznik_7_do_siwz.

Wykaz podwykonawców

załącznik_8_do_siwz.

Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 12 sierpnia 2010 roku. 

 wybór_oferty_najkorzystniejszej

 

Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 12 sierpnia 2010 13:50
 
 
     
     

Valid XHTML 1.0 Transitional    Poprawny CSS!

Odsłon : 474342
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Kontakt: metorg@pro.onet.pl