Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 
www.bip.gov.plbip.szpitalradziejow.pl
 
Jesteś tutaj: » Zamówienia publiczne » PN-16/2010 Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
PN-16/2010 Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Drukuj
Opublikował: Sławomir Kuligowski   
czwartek, 12 sierpnia 2010 11:07

Udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (PN-16/2010) na sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku z dnia 12 sierpnia 2010 roku.

Dokumentacja postępowania

Nazwa dokumentu

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu Biuletyn Zamówień Publicznych
z dnia 12  sierpnia  2010 roku  pozycja 218255 - 2010

 

ogłoszenie_o_zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

siwz

Formularz oferty

załącznik_1 do siwz.

Formularz  asortymentowo - cenowy

załącznik_2 do siwz.

Wzór umowy dostaw

załącznik_3 do siwz.

Oświadczenie o spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu

załącznik_4 do siwz.

Oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia z postępowania

załącznik_5 do siwz.

Wykaz podwykonawców z przewidzianym zakresem  dostaw (części zamówienia)

załącznik_6 do siwz.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie (zamawiający) w oparciu o art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku  Prawo Zamówień Publicznych
( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759). niniejszym przekazuje treść zapytań i  udzielone na nie wyjaśnienia  w dniu  18 sierpnia   2010 roku

  zapytania i odpowiedzi

  Formularza cenowego - załącznik nr 2 po wprowadzeniu korekty w zadaniu 1 ;2 i 5. 
  Uwaga Ważne
W wyjaśnieniach na zapytanie 73 z dnia 18 sierpnia 2010 roku dotyczących zadania 1 poz. 8,10 wystąpiła oczywista omyłka pisarska. Podano że strzykawki w pozycji 8 i 10 zadania 1 są cewnikowe a winno być  LL.    

Za zaistniałą omyłkę serdecznie przepraszamy. 

Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 21 września 2010 roku.

    załącznik_2_korekta  

 

wybór_oferty

Data ostatniej modyfikacji: środa, 22 września 2010 08:47
 
 
     
     

Valid XHTML 1.0 Transitional    Poprawny CSS!

Odsłon : 474366
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Kontakt: metorg@pro.onet.pl