Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 
www.bip.gov.plbip.szpitalradziejow.pl
 
Jesteś tutaj: » Zamówienia publiczne » PN_17_2010 Odbiór i wywóz nieczystości stałych z obiektu szpitala
PN_17_2010 Odbiór i wywóz nieczystości stałych z obiektu szpitala Drukuj
Opublikował: Sławomir Kuligowski   
piątek, 10 września 2010 08:08

Udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak PN-17/2010) na odbiór i wywóz nieczystości stałych z obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie  z dnia 10 września 2010 roku. 

Dokumentacja postępowania

Nazwa dokumentu

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu Biuletyn Zamówień Publicznych
z dnia  09 września  2010 roku  pozycja  247289-2010

 

ogłoszenie_zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

siwz

Formularz oferty

załącznik_1_do_siwz

Formularz  asortymentowo - cenowy

załącznik 2_do_siwz

Wzór umowy  usług

załącznik_3_do_siwz

oświadczenie o spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu

załącznik_4_do_siwz

oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia z postępowania

załącznik_5_do_siwz

wykaz podwykonawców z przewidzianym zakresem  dostaw (części   zamówienia)

załącznik_6_do_siwz

Treść zapytań i wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 15 września 2010 roku.  

zap_odp_  

  Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 28  września 2010 roku. 

  wybór oferty najkorzystniejszej 

Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 30 września 2010 10:04
 
 
     
     

Valid XHTML 1.0 Transitional    Poprawny CSS!

Odsłon : 474371
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Kontakt: metorg@pro.onet.pl