Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 
www.bip.gov.plbip.szpitalradziejow.pl
 
Jesteś tutaj: » Zamówienia publiczne » PN-19/2010 Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych
PN-19/2010 Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych Drukuj
Opublikował: Sławomir Kuligowski   
piątek, 15 października 2010 08:32

Udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak PN-19/2010) na odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych z obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie z dnia 15 października 2010 roku.

Dokumentacja postępowania

Nazwa dokumentu

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 14 października  2010 roku  pozycja 287709-2010  i zmiana ogłoszenia z dnia 19 października 2010 roku. 

 

ogłoszenie o zamówieniu

zmiana_ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

siwz

Oferta

załącznik_1_do_siwz

Formularz cenowy

załącznik_2_do_siwz

Wzór umowy

załącznik_3_do_siwz

Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

załącznik_4_do_siwz

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

załącznik_5_do_siwz

Oświadczenie Wykonawcy o zakresie usług zleconych do wykonania podwykonawcom.

załącznik_6_do_siwz

Zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udzielone     wyjaśnienia w dniu 19 października 2010 roku.  
Sprostowanie do wyjaśnień na pytanie 4 z dnia 19 października 2010 roku. 

 odp_zap

 sprostowanie


  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03  grudnia 2010 roku.   wybór oferty najkorzystniejszej
Data ostatniej modyfikacji: piątek, 03 grudnia 2010 12:41
 
 
     
     

Valid XHTML 1.0 Transitional    Poprawny CSS!

Odsłon : 474370
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Kontakt: metorg@pro.onet.pl