Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 
www.bip.gov.plbip.szpitalradziejow.pl
 
Jesteś tutaj: » Zamówienia publiczne » PN_21/2010 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
PN_21/2010 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej Drukuj
Opublikował: Sławomir Kuligowski   
czwartek, 09 grudnia 2010 07:40

Udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak PN-21/2010) na: "Kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie" z dnia 09 grudnia 2010 roku.

Dokumentacja postępowania:

Nazwa dokumentu

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu Biuletyn Zamówień Publicznych
z dnia  08  grudnia  2010 roku  pozycja  352879-2010 oraz  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09 grudnia 2010 roku poz. 353411-2010

ogłoszenie o zamówieniu i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

siwz

Formularz oferty

załącznik_1_do_siwz

Formularz    cenowy

załącznik_2_do_siwz

Oświadczenie o spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu

załącznik_3_do_siwz

Oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia z postępowania

załącznik_4_do_siwz

Wykaz podwykonawców z przewidzianym zakresem  dostaw (części   zamówienia)

załącznik_5_do_siwz

Zapytania i udzielone wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniony załącznik nr 2 do siwz z dnia 14 grudnia 2010 roku.

wyjaśnienia

załącznik_2_m_do_siwz.

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 22 grudnia 2010 roku 

 wybór_oferty

Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 23 grudnia 2010 09:08
 
 
     
     

Valid XHTML 1.0 Transitional    Poprawny CSS!

Odsłon : 617546
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości