Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 
www.bip.gov.plbip.szpitalradziejow.pl
 
Jesteś tutaj: » Zamówienia publiczne » ZC_04_2011 wybór oferty najkorzystniejszej
ZC_04_2011 wybór oferty najkorzystniejszej Drukuj
Opublikował: Sławomir Kuligowski   
wtorek, 28 czerwca 2011 11:22

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę ZC-04/2011 na sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych, z dnia 28 czerwca 2011 roku.  

Dla

Wszystkich zainteresowanych

dotyczy : udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę ZC-04/2011 ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Radziejowie w dniu 2011-06-07 na: sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych.   

     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie (zamawiający) stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami ). informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej   ww. postępowania:

Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły dwie oferty: 
Numer oferty :1 
Nazwa firmy:   LINDE GAZ Polska Sp.zo.o.

Adres:  ul. Al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków

Cena oferty: 17 150,40 zł.

Uzasadnienie wyboru.

Oferta najkorzystniejsza zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i ustawą Prawo zamówień publicznych – oferta z najniższa ceną.

Streszczenie i porównanie ofert.

Numer oferty

Nazwa i adres  wykonawcy

Punktacja

1.

LINDE GAZ Polska Sp.zo.o.

ul. Al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków

100,00

2.

KARO Roman Bajdalski, ul. Narutowicza 5,

87-700 Aleksandrów Kujawski.

 86,09

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

W związku z tym, że w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców  umowa zostanie zawarta w terminie  określonym w art. 94 ust.2 pkt.3 lit. „a” Prawa zamówień publicznych.

 

Radziejów, dnia 28 czerwca 2011 roku.

 
 
     
     

Valid XHTML 1.0 Transitional    Poprawny CSS!

Odsłon : 559748
Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Kontakt: metorg@pro.onet.pl