Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 
www.bip.gov.plbip.szpitalradziejow.pl
 
Jesteś tutaj: » Zamówienia publiczne » PN-01/2012 Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
PN-01/2012 Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Drukuj
Opublikował: Sławomir Kuligowski   
wtorek, 17 stycznia 2012 13:28

Udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: PN-01/2012) na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie z dnia 17 stycznia 2012 r.

Dokumentacja postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu BZP z dnia  17 stycznia 2012 roku,  numer 15454-2012    ogłoszenie zmiana ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia     siwz
Formularz oferty    załącznik_1
Formularz asortymentowo – cenowy    załącznik_2
Oświadczenie o spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu      załącznik_3
Oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia z postępowania    załącznik_4
Oświadczenie osób fizycznych  w związku z art. 24 ust.1 pkt.2 Pzp    załącznik_5
Wykaz   /części   zamówienia/    załącznik_6

Treść zapytań i udzielone odpowiedzi z dnia 23 stycznia 2012 r.  wyjaśnienia
Zmaina załącznmika nr 2 formularza oferty  załącznik_1_mod
Informacja wybór oferty najkorzystniejszej   wybór_oferty


 

Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 09 lutego 2012 13:57
 
 
     
     

Valid XHTML 1.0 Transitional    Poprawny CSS!

Odsłon : 544526
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Kontakt: metorg@pro.onet.pl