Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 
www.bip.gov.plbip.szpitalradziejow.pl
 
Jesteś tutaj: » Zamówienia publiczne » PN_10_2012_materiały opatrunkowe
PN_10_2012_materiały opatrunkowe Drukuj
Opublikował: Sławomir Kuligowski   
wtorek, 14 sierpnia 2012 10:19

Udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: PN-10/2012) na: sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych  z dnia 14 sierpnia 2012 roku .

Dokumentacja postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu BZP z dnia  14 sierpnia 2012  roku, numer 175203 - 2012 ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia siwz mo
Formularz oferty załącznik_1
Formularz asortymentowo cenowy załącznik_2

Oświadczenie o spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu załącznik_3
Oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia z postępowania załącznik_4
Oświadczenie osób fizycznych  w związku z art. 24 ust.1 pkt.2 Pzp załącznik_5
Wykaz   /części   zamówienia/ załącznik_6

Wzór umowy
załącznik_7

Zmiana ogłoszenia  BZP z dnia 21 sierpnia 2012 roku, numer 179967-2012 zmiana_ogłoszenia


Wyjaśnienia_1 z dnia 21 sierpnia 2012 roku wyjaśnienia_1

Wyjaśnienia_2 z dnia 21 sierpnia 2012 roku wyjaśnienia_2

Zmiana formularza asortymentowo_cenowego załącznik_2_mod

Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 07 września 2012 roku. wybór oferty najkorzystniejszej

Data ostatniej modyfikacji: piątek, 07 września 2012 12:00
 
 
     
     

Valid XHTML 1.0 Transitional    Poprawny CSS!

Odsłon : 559730
Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

Kontakt: metorg@pro.onet.pl