Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 
www.bip.gov.plbip.szpitalradziejow.pl
 
Jesteś tutaj: » Konkursy » „Postępowanie konkursowe nr /K /2023 Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ,,Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Dziale Diagnostyki lub poza Działem diagnostyki w ramach teleradiologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
„Postępowanie konkursowe nr /K /2023 Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ,,Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Dziale Diagnostyki lub poza Działem diagnostyki w ramach teleradiologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Drukuj
Opublikował: Sławomir Kuligowski   
środa, 29 listopada 2023 09:28

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 711.)

 1. Ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Dziale Diagnostyki lub poza Działem diagnostyki w ramach teleradiologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • Czas trwania umowy: 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 • Czas rozpoczęcia udzielania świadczeń od  1 stycznia 2024 r. lub inny obustronnie ustalony przez strony.
 • Oferty w zamkniętych kopertach, oznaczonych imieniem i nazwiskiem / nazwą oferenta oraz napisem:

„Postępowanie konkursowe nr  /K /2023

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

,,Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Dziale Diagnostyki lub poza Działem diagnostyki w ramach teleradiologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie“

należy    składać    w    siedzibie Szpitala, ul. Szpitalna 3, w dziale Administracji, I piętro, sekretariat     Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, lub przesłać pocztą (ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów), w terminie do dnia 20 grudnia 2023 r.  do godz. 14:00.

W przypadku przesłania oferty pocztą, napis należy umieścić na kopercie wewnętrznej.

 • Szczegółowe warunki konkursu ofert, wzór formularza ofert, można pobrać ze strony internetowej udzielającego zamówienie: http://bip.szpitalradziejow.pl w zakładce: Konkursy lub w Dziale Administracji i zamówień publicznych lub dziale kadr (dział administracji, I piętro) w godz. od 7.25 do 15.00, nr telefonu 54 285 63 31 lub 273).
 • Na wniosek oferenta w terminie 3 dni umowa zostanie udostępniona przez SPZOZ Radziejów.
 • Otwarcie ofert nastąpi   w dniu   20 grudnia 2023 o godz.  14:15, w Sali szkoleniowej (dział administracji, I piętro).
 • Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs ofert oraz ogłosi o rozstrzygnięciu konkursu ofert w terminie do dnia 22 grudnia 2023 r., na stronie internetowej Udzielającego zamówienie.
 • Oferent jest związany ofertą w okresie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 • Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela: kierownik działu administracji i zamówień publicznych, pracownik działu kadr pod numerem telefonu: 54 285 63 31 lub 273.
 • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.
 • Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu zawarte są w regulaminie konkursowym.

Zarządzenie nr 92 /2023

Regulamin Komisji Konkursowej

Formularz ofertowy

Data ostatniej modyfikacji: środa, 29 listopada 2023 09:34
 
 
     
     

Valid XHTML 1.0 Transitional    Poprawny CSS!

Odsłon : 559751
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Kontakt: metorg@pro.onet.pl