Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 
www.bip.gov.plbip.szpitalradziejow.pl
 
Jesteś tutaj: » Konkursy
Konkursy
OGŁOSZENIE O WYNIKU USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (LOKAL UŻYTKOWY) Drukuj
Opublikował: Małgorzata Ostrowska   
piątek, 23 lutego 2024 13:40

Niniejszym informuję, że w dniu 19.02.2024r. o godz. 11:00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie odbył się przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 9m2, na działce gruntu nr 666/13 o pow.3.3025 ha, nr księgi wieczystej WL1R/00002595/2, znajdującego się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Do przetargu zgłosiło się dwóch oferentów i zostali oni dopuszczeni do przetargu.

- Monika Czajkowska - Salon Optyczny, 88-200 Radziejów

-Jarosław Olszewski - ul.14 Pułku Piechoty 17/25, 87-800 Włocławek

Cena wywoławcza wynosiła 560,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT miesięcznie.

Najwyższa osiągnięta w drodze licytacji stawka to: 2 000,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT miesięcznie.

Podmiot wyłoniony w przetargu: Jarosław Olszewski, ul.14 Pułku Piechoty 17/25, 87-800 Włocławek. Wyżej opisany lokal zostaje wynajęty na okres 3 lat.

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (MIEJSCE UŻYTKOWE) Drukuj
Opublikował: Małgorzata Ostrowska   
piątek, 23 lutego 2024 13:38

Niniejszym informuję, że w dniu 19.02.2024r. o godz. 12:00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie odbył się przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie miejsca użytkowego o powierzchni 4m2, na działce gruntu nr 666/13 o pow.3.3025 ha, nr księgi wieczystej WL1R/00002595/2, znajdującego się w części ciągu komunikacyjnego (hol przy pogotowiu oraz przy rejestracji ogólnej) budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Radziejowie, przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Do przetargu zgłosił się jeden oferent i został on dopuszczony do przetargu.

-PH Gastromax, ul. Stodólna 11F/21,67-800 Włocławek

Cena wywoławcza wynosiła 1 000,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT

Najwyższa osiągnięta w drodze licytacji stawka to: 1 200,00 zł netto miesięcznie

Podmiot wyłoniony w przetargu: PH Gastromax, ul. Stodólna 11F/21,67-800 Włocławek.

Wyżej opisany lokal zostaje wynajęty na okres 3 lat.

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO (BOKSY GARAŻOWE Drukuj
Opublikował: Małgorzata Ostrowska   
piątek, 23 lutego 2024 13:27

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego najmu na okres trzech lat nieruchomości garażowych nr 15,16,17,18,20,21,22, usytuowanych na działce
o nr ewid.666/7, położonych przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Przetarg ustny nieograniczony odbył się w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie w dniu 20.02.2024 r.

           1. Przedmiotem przetargu był najem nieruchomości garażowej nr 15 usytuowanej na działce o nr ewid.666/7, nr księgi wieczystej WL1R/00027307/8, położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Do przetargu zostały dopuszczone osoby/podmioty:

Paweł Zimowski, ul. Szpitalna 1/1, 88-20 Radziejów

Na przetarg wadium wpłacił jeden oferent

Cena wywoławcza wynosiła 175,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT

Najwyższa osiągnięta w drodze licytacji stawka to: 180,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT.

Podmiot wyłoniony w przetargu: Paweł Zimowski, ul. Szpitalna 1/1, 88-200 Radziejów

 

2. Przedmiotem przetargu był najem nieruchomości garażowej nr 16 usytuowanej na działce o nr ewid.666/7, nr księgi wieczystej WL1R/00027307/8, położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

    Brak uczestników przetargu

 

3. Przedmiotem przetargu był najem nieruchomości garażowej nr 17 usytuowanej na działce o nr ewid.666/7, nr księgi wieczystej WL1R/00027307/8, położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Do przetargu zostały dopuszczone osoby/podmioty:

Wioletta Wesołowska, ul. Leśna 11,88-200 Radziejów

Na przetarg wadium wpłacił jeden oferent

Cena wywoławcza wynosiła 175,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT

Najwyższa osiągnięta w drodze licytacji stawka to: 180,00 zł nettoplus obowiązująca stawka podatku VAT.

Podmiot wyłoniony w przetargu: Wioletta Wesołowska, ul. Leśna 11,88-200 Radziejów

 

4. Przedmiotem przetargu był najem nieruchomości garażowej nr 18 usytuowanej na działce o nr ewid.666/7, nr księgi wieczystej WL1R/00027307/8, położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Do przetargu zostały dopuszczone osoby/podmioty:

Sławomir Kuligowski, ul. Szpitalna 5/42, 88-200 Radziejów

Na przetarg wadium wpłacił jeden oferent

Cena wywoławcza wynosiła 175,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT

Najwyższa osiągnięta w drodze licytacji stawka to: 180,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT

Podmiot wyłoniony w przetargu: Sławomir Kuligowski, ul. Szpitalna 5/42,
88-200 Radziejów

 

5. Przedmiotem przetargu był najem nieruchomości garażowej nr 20 usytuowanej na działce o nr ewid.666/7, nr księgi wieczystej WL1R/00027307/8, położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Do przetargu zostały dopuszczone osoby/podmioty:

Halina Darul-Krzemińska, ul. Szpitalna 9/33, 88-200 Radziejów

Na przetarg wpłacił jeden oferent

Cena wywoławcza wynosiła 175,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT

           Najwyższa osiągnięta w drodze licytacji stawka to: 180,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT.

Podmiot wyłoniony w przetargu: Halina Darul-Krzemińska, ul. Szpitalna 9/33,
88-200 Radziejów

 

6. Przedmiotem przetargu był najem nieruchomości garażowej nr 21 usytuowanej na działce o nr ewid.666/7, nr księgi wieczystej WL1R/00027307/8, położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Do przetargu zostały dopuszczone osoby/podmioty:

Bogdan Zachwieja, ul. Włocławska 64, 88-230 Piotrków Kujawski

Na przetarg wadium wpłacił jeden oferent

Cena wywoławcza wynosiła 175,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT.

Najwyższa osiągnięta w drodze licytacji stawka to: 180,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT

Podmiot wyłoniony w przetargu: Bogdan Zachwieja, ul. Włocławska 64, 88-230 Piotrków Kujawski

 

7. Przedmiotem przetargu był najem nieruchomości garażowej nr 22 usytuowanej na działce o nr ewid.666/7, położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

    Brak uczestników przetargu

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGERANICZONY - lokal użytkowy;miejsce użytkowe Drukuj
Opublikował: Sławomir Kuligowski   
czwartek, 18 stycznia 2024 08:48

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGERANICZONY

na wydzierżawienie:

 1. Lokalu użytkowego o powierzchni 9m2,obecnie salon optyczny.

Cena wywoławcza : 560,00 zł plus obowiązujący podatek VAT/miesięcznie.

 1. Miejsca użytkowego o pow. 4 m2 znajdującego się w części ciągów komunikacyjnych szpitala.

Cena wywoławcza: 1000,00 zł - plus obowiązujący podatek VAT/miesięcznie.

Wyżej opisane pomieszczenia użytkowe znajdują się wciągu komunikacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, położone na działce  o nr ewid. 666/13, o pow. 3.3025 ha. W nieodpłatnym użytkowanie SPZOZ w Radziejowie, stanowią własność Powiatu Radziejowskiego.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 roku w siedzibie szpitala w Radziejowie przy ulicy Szpitalnej 3, lokal nr 2-100 :

 1. Dla lokalu użytkowego o pow. 9 m2 o godz.1100
 2. Miejsca użytkowego o pow. 4 m2 o godz.1200

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

 1. Lokal użytkowy o pow. 9 m2- 85,00 zł.
 2. Miejsce użytkowe pow. 4 m2 – 150,00 zł.

w terminie do dnia 16 lutego 2024 r. na konto: KDBS Filia w Radziejowie nr 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003- z dopiskiem - wadium na lokal użytkowy/miejsce użytkowe. Uczestnicy postępowania przetargowego winni posiadać ze sobą dokument tożsamości. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawa do podpisania umowy dzierżawy na okres 3lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach. Szczegółowe informacje można uzyskać  w siedzibie szpitala lokal nr 2-100 lub telefonicznie pod nr 54 285 6331.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów, reprezentowany przez Dyrektora Sebastiana Jankiewicza, tel. 54 285 62 00, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Link do klauzuli: https://www.szpitalradziejow.pl/klauzula-informacyjna-ogolna/

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGERANICZONY - boksy garażowe Drukuj
Opublikował: Sławomir Kuligowski   
czwartek, 18 stycznia 2024 08:28

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGERANICZONY

na wydzierżawienie 7 boksów garażowych nr 15;16;17;18;20;21;22 o powierzchni około 15.80 m2 każdy. Wyżej opisane boksy garażowe znajdują się w Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, położone na działce o nr ewid. 666/7, o pow. 0,2162 ha. W nieodpłatnym użytkowanie SP ZOZ w Radziejowie, stanowią własność Powiatu Radziejowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 roku w siedzibie szpitala    w Radziejowie przy ulicy Szpitalnej 3, lokal nr 2-100 :

 1. Dla boksu garażowego nr 15 –   900.
 2. Dla boksu garażowego nr 16 –  930.
 3. Dla boksu garażowego nr 17 – 1000.
 4. Dla boksu garażowego nr 18 – 1030.
 5. Dla boksu garażowego nr 20 – 1100.
 6. Dla boksu garażowego nr 21 – 1130.
 7. Dla boksu garażowego nr 22 – 1200.

Cena wywoławcza: 175,00 zł plus obowiązujący podatek VAT/miesięcznie/na każdy.
Do przetargu może przystąpić osoba tylko na jeden boks garażowy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 30,00 zł w terminie do dnia 16 lutego 2024 r. na konto: KDBS Filia w Radziejowie nr 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003.- z dopiskiem wadium na boks garażowy nr …. Uczestnicy postępowania przetargowego winni posiadać ze sobą dokument tożsamości. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres 3lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie szpitala lokal nr 2-100 lub telefonicznie pod nr 54 285 6331.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów, reprezentowany przez Dyrektora Sebastiana Jankiewicza, tel. 54 285 62 00, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Link do klauzuli danych osobowych : https://www.szpitalradziejow.pl/klauzula-informacyjna-ogolna/

Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 18 stycznia 2024 08:46
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
 
     
     

Valid XHTML 1.0 Transitional    Poprawny CSS!

Odsłon : 617551
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości