PN-17/09 Obsługa Bankowa Drukuj
Opublikował: Sławomir Kuligowski   
środa, 10 czerwca 2009 12:22

Przetarg nieograniczony (znak: PN-17/09) na obsługę bankową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie z dnia 10 czerwca 2009 roku. 

Dokumentacja postępowania:

Nazwa dokumentu

Treść dokumenty/        plik do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu  Biuletyn Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 187614 - 2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

ogłoszenie_o_zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia;   

siwz

Oferta

załącznik nr  1 do siwz

Oświadczenie w trybie art.36 ust.4 prawa

załącznik nr  2 do siwz

Oświadczenie w trybie art. 22 prawa

załącznik nr  3 do siwz 

 Oświadczenie w trybie art. 24 prawa

załącznik nr  4 do siwz

 Uwaga  poprawienie oczywistej omyłki w załączniku nr 1 do siwz.   zamawiający poprawia  oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr 1 -  oferta, polegającą na zmianie podstawy w w tabeli 2 i 3. Załącznik po prawieniu oczywistej omyłki pisarskiej - załącznik_1 
Wybór oferty z dnia 23 czerwca 2009 roku   wybór_oferty

 

Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 02 lipca 2009 12:22