PN-18/09 dostawa leków uzupełnienie i materiałów opatrunkowych Drukuj
Opublikował: Sławomir Kuligowski   
środa, 10 czerwca 2009 12:54
Przetarg nieograniczony (znak PN-18/09) na sukcesywne dostawy leków -  uzupełnienie i materiałów opatrunkowych z dnia 10 czerwca 2009 roku. 

Dokumentacja postępowania:

Nazwa dokumentu

Treść dokumenty/        plik do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu  Biuletyn Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 188072 - 2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

ogłoszenie_o_zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia;   

siwz

Oferta

załącznik nr  1 do siwz

Formularz cenowy

załącznik nr  2 do siwz

Wzór umowy

załącznik nr  3 do siwz 

Oświadczenie w trybie art.36 ust.4 prawa

załacznik nr  4 do siwz

Oświadczenie w trybie art. 22 prawa

załącznik nr  5 do siwz 

Oświadczenie w trybie art. 24 prawa

załącznik nr  6 do siwz

Zapytania i udzielone odpowiedzi zapytania_i_odpowiedzi
oczywista omyłka pisarska w grupie 1 poz. 20   omyłka_pisarska
wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 10 lipca 2009 roku
wybór_oferty
Data ostatniej modyfikacji: piątek, 10 lipca 2009 13:33