PN-20/2020 Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wraz z doposażeniem SP ZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w regionie” - „Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem porodo Drukuj
Opublikował: Sławomir Kuligowski   
wtorek, 29 grudnia 2020 13:05

mmm

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie informuje, że w dniu 29 stycznia 2020 r. ogłosił postępowanie o zamówiniu pn.:

Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wraz z doposażeniem SP ZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w regionie” - „Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem porodowym do obowiązujących przepisów prawa wraz  z wyposażeniem” – oznaczenie sprawy: PN-20/2020.

  

https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow/proceedings     ogloszenieogloszenie