Usługi prania bielizny i odzieży szpitalnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie” - Oznaczenie sprawy: ZOZ_PRA/2021 Drukuj
Opublikował: Sławomir Kuligowski   
środa, 01 września 2021 13:43

OGŁOSZENIE

                                                                                                                            

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Usługi prania bielizny i odzieży szpitalnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie” - Oznaczenie sprawy: ZOZ_PRA/2021.

                 Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów, prania bielizny i odzieży szpitalnej wymienionych w dokumentacji Zapytania ofertowego załączonej do niniejszego ogłoszenia.

Dokumentacja postępowania została udostępniona na stronie www.bip.szpitalradziejow.pl

Ofertę wg wzoru załączonego do zaproszenia, należy złożyć do dnia 09 września 2021 roku do godziny 12: 45 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88-200 z napisem na kopercie: „ Oferta na: „Usługi prania bielizny i odzieży szpitalnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie”,   należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert mailem lub faksem. (znak ZOZ-PRA/2021)”.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Sławomir Kuligowski tel. 54 285 63 31, e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załączniki do ogłoszenia :

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

3. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2

4. Wykaz wykonywanych usług – załącznik nr 3

5. Projekt umowy – załącznik nr 4

6. Oświadczenie – załącznik nr 5

Radziejów, dnia 31 sierpnia 2021 r.      Dokumentacja postępowania      Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia     Informacja z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 13 września 2021 08:55